منو های سمت راست

کتاب ها » هوا و فضا » طراحی موشک

کتاب هدایت و کنترل سامانه های فضایی

هدایت و کنترل سامانه های فضایی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۵۰۰ تومان

کتاب فرستنده های لاپ÷ی مایکروویو

فرستنده های لاپ÷ی مایکروویو

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشک

محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشک

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب جنگ الکترونیک در الکترواپتیک

جنگ الکترونیک در الکترواپتیک

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها

اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری اینرسی جلد اول

فناوری اینرسی جلد اول

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب جنگ الکترونیک در مخابرات

جنگ الکترونیک در مخابرات

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب سامانه ارابه فرود هواپیما

سامانه ارابه فرود هواپیما

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی سکوهای پرتاب سیلویی زمین پایه

اصول طراحی سکوهای پرتاب سیلویی زمین پایه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نویسنده:

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان

کتاب آیرودینامیک موشک های تاکتیکی - جلد اول

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی - جلد اول

ناشر: انتشارات سازمان صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخچه جهانی موشک های ضد زره

تاریخچه جهانی موشک های ضد زره

ناشر: انتشارات یا مهدی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب هدایت و تعقیب موشک

هدایت و تعقیب موشک

ناشر: انتشارات یا مهدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۴۰۰ تومان