منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » هوا و فضا » طراحی موشک

کتاب هدایت نوین موشک

هدایت نوین موشک

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی موتور وپیشرانش فضایی پیشرفته

اصول طراحی موتور وپیشرانش فضایی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب تئوری وتحلیل مسائل آیرودیتامیک

تئوری وتحلیل مسائل آیرودینامیک

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب هدایت و کنترل سامانه های فضایی

هدایت و کنترل سامانه های فضایی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب فرستنده های لاپ÷ی مایکروویو

فرستنده های لاپ÷ی مایکروویو

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشک

محاسبه وطراحی سیستم های جدایش موشک

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب جنگ الکترونیک در الکترواپتیک

جنگ الکترونیک در الکترواپتیک

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها

اصول طراحی تجهیزات زمینی طراحی شارژرها

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر سازه و آیروالاستیسیته

مقدمه ای بر سازه و آیروالاستیسیته

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فناوری اینرسی جلد اول

فناوری اینرسی جلد اول

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب جنگ الکترونیک در مخابرات

جنگ الکترونیک در مخابرات

ناشر: انتشارات صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب سامانه ارابه فرود هواپیما

سامانه ارابه فرود هواپیما

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی سکوهای پرتاب سیلویی زمین پایه

اصول طراحی سکوهای پرتاب سیلویی زمین پایه

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب مدل سازی و شبیه سازی سامانه های متحرک

مدل سازی و شبیه سازی سامانه های متحرک

ناشر: انتشارات یا مهدی
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب آیرودینامیک موشک های تاکتیکی - جلد اول

آیرودینامیک موشک های تاکتیکی - جلد اول

ناشر: انتشارات سازمان صنایع هوا فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۷۸۰ تومان

کتاب مدل سازی و شبیه سازی دینامیک وسایل هوافضایی (جلد اول)

مدل سازی و شبیه سازی دینامیک وسایل هوافضایی (جلد اول)

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان