منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » مکانیک

کتاب مقاومت مصالح

مقاومت مصالح

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب استاتیک

استاتیک

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات بین المللی گاج
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح (جلد اول)

مقاومت مصالح (جلد اول)

ناشر: انتشارات بین المللی گاج
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان