منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » نقشه و پلان ساختمانی

کتاب شاهکارهای معماری معاصر - پژوهشی در گونه بندی پلان

شاهکارهای معماری معاصر - پژوهشی در گونه بندی پلان

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب پلان گرافیک

پلان گرافیک

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی ویلا - در زمین های نامحدود

طراحی ویلا - در زمین های نامحدود

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مجموعه پلانهای معماری و اجرایی

مجموعه پلانهای معماری و اجرایی

ناشر: انتشارات دانش پرور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب پلان گرافیک 2

پلان گرافیک 2

ناشر: اندیشه ظهور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب پلان گرافیک

پلان گرافیک

ناشر: انتشارات محیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب معرفی اتوکد 2013

معرفی اتوکد 2013

ناشر: انتشارات حکیم هیدجی
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب بانک جامع نقشه و دتایل های ساختمانی

بانک جامع نقشه و دتایل های ساختمانی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب 1001 نقشه معماری و محاسباتی (برای زمین های محدود)

1001 نقشه معماری و محاسباتی (برای زمین های محدود)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب اصول معماری و شهرسازی

اصول معماری و شهرسازی

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه های ساختمانی

نقشه های ساختمانی

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی

راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب جزئیات اجرای ساختمان

جزئیات اجرای ساختمان

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب جداول تیرچه های فولادی با جان باز (کرمیت)

جداول تیرچه های فولادی با جان باز (کرمیت)

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان