منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » نقشه‌ کشی و رسم فنی

کتاب کاربرد اتوکد در معماری

کاربرد اتوکد در معماری

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری مسیر و راه سازی

نقشه برداری مسیر و راه سازی

ناشر: انتشارات ماهواره - نشر دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی و نقشه خوانی P&ID

نقشه کشی و نقشه خوانی P&ID

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی عمومی ساختمان - مهارت فنی درجه 2

نقشه کشی عمومی ساختمان - مهارت فنی درجه 2

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۴۶,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه کشی معماری برای مبتدیان

نقشه کشی معماری برای مبتدیان

ناشر: انتشارات بیهق کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب معرفی اتوکد 2013

معرفی اتوکد 2013

ناشر: انتشارات حکیم هیدجی
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب بانک جامع نقشه و دتایل های ساختمانی

بانک جامع نقشه و دتایل های ساختمانی

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول معماری و شهرسازی

اصول معماری و شهرسازی

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

راهکارهای متفاوت در طراحی مجتمع های مسکونی و اقامتی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه های ساختمانی

نقشه های ساختمانی

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی

راهنمای طراحی ساختمان های مسکونی

ناشر: انتشارات کیان رایانه سبز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب رسم فنی آسان

رسم فنی آسان

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان