منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب رخداد فرم در زمینه معماری

رخداد فرم در زمینه معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۰۰ تومان

کتاب رون های زاینده در معماری

روندهای زاینده در معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۸۰۰ تومان

کتاب تجلی سنت در معماری امروز

تجلی سنت در معماری امروز

ناشر: نشر یکشنبه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۳۰۰ تومان

کتاب بازشناسی معماری دوره 1320-1357 ه.ش در بناهای عمومی

بازشناسی معماری دوره 1320-1357 ه.ش در بناهای عمومی

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب بنیان های حیات پایدار در معماری محله

بنیان های حیات پایدار در معماری محله

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب زیبایی شناسی در معماری

زیبایی شناسی در معماری

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق در روان شناسی محیط

روش های تحقیق در روان شناسی محیط

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی منظر ترمینال هوایی سلام(ترمینال حجاب)

طراحی منظر ترمینال هوایی سلام(ترمینال حجاب)

ناشر: الیاس
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی معمارانه برای سلامت ذهنی و رفتاری

طراحی معمارانه برای سلامت ذهنی و رفتاری

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب نماهای پایدار(روش های طراحی پوسته ساختمان ها با عملکرد پیشرفته)

نماهای پایدار(روش های طراحی پوسته ساختمان ها با عملکرد پیشرفته)

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی

درآمدی بر شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب احساسی از تاریخ

احساسی از تاریخ

ناشر: انتشارات کتاب فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل revit architecture 2019

مرجع کامل revit architecture 2019

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب روایت در معماری

روایت در معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مرمت بناهای تاریخی

آشنایی با مرمت بناهای تاریخی

ناشر: انتشارات آفتاب گیتی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح مجموعه سوالات آزمون ارشد معماری کد 1352

تشریح مجموعه سوالات آزمون ارشد معماری کد 1352

ناشر: انتشارات بادخان
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان