منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب معماری مدرن از 1900

معماری مدرن از 1900

ناشر: انتشارات سماء قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب بهره وری از روشنایی روز,معماری و سلامت

بهره وری از روشنایی روز,معماری و سلامت

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی

اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب الفبای معماری برای کودکان (مهد کودک)

الفبای معماری برای کودکان (مهد کودک)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب ابعاد و اندازه ها(فضاهای دفترکار و اداری)

ابعاد و اندازه ها(فضاهای دفترکار و اداری)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب الفبای معماری برای کودکان (دبستان)

الفبای معماری برای کودکان (دبستان)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب الفبای معماری برای کودکان (مدارس خاص کودکان کم توان ذهنی و جسمی)

الفبای معماری برای کودکان (مدارس خاص کودکان کم توان ذهنی و جسمی)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب از پروانه تا کاشانه

از پروانه تا کاشانه

ناشر: انتشارات کوشا مهر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب لویی کان متون اصلی

لویی کان متون اصلی

ناشر: انتشارات علمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۸۰۰ تومان

کتاب لبیوس وودز:معمار

لبیوس وودز:معمار

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب بررسی عملکرد آکوستیکی تعدادی از جداکننده های متداول و نوین در ساختمان ها

بررسی عملکرد آکوستیکی تعدادی از جداکننده های متداول و نوین در ساختمان ها

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهر سازی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مرمت ابنیه چگونه؟

مرمت ابنیه چگونه؟

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب معماری پارامتریک

معماری پارامتریک

ناشر: اول وآخر
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مرمت ابنیه

آشنایی با مرمت ابنیه

ناشر: انتشارات کتابدار
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری ایران(از عصر صفوی تا عصر حاضر)

معماری ایران(از عصر صفوی تا عصر حاضر)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب پلان و مقطع (نگاهی دیگر به روش های طراحی پلان و مقطع)

پلان و مقطع (نگاهی دیگر به روش های طراحی پلان و مقطع)

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان