منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب زیباشناسی و معماری

زیباشناسی و معماری

ناشر: انتشارات نقش جهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل revit architecture 2018

مرجع کامل revit architecture 2018

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب اصول پایداری انرژی در معماری

اصول پایداری انرژی در معماری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد معماری (جلد سوم)

بانک سوالات کارشناسی ارشد معماری (جلد سوم)

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۵,۷۰۰ تومان

کتاب تجربه های طراحی (نگاهی به آثار دانشجویان معماری)

تجربه های طراحی (نگاهی به آثار دانشجویان معماری)

ناشر: انتشارات علم معمار
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب ساختمان سبز(کتاب راهنما ی معماری پایدار)

ساختمان سبز(کتاب راهنما ی معماری پایدار)

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی منظر کاربرد های محیطی

برنامه ریزی منظر کاربرد های محیطی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات کارشناسی ارشد معماری(جلد ششم)

بانک سوالات کارشناسی ارشد معماری(جلد ششم)

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

مفهوم خانه در اصفهان دوره صفوی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری کتاب آرایی ایرانی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اسطوره,معماری,شهرسازی

اسطوره,معماری,شهرسازی

ناشر: موسسه فرهنگی هنری کتاب آرایی ایرانی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پل از منظر معماری

پل از منظر معماری

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تمرین معماری

تمرین معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۸۰۰ تومان

کتاب gis برای معماران منظر

gis برای معماران منظر

ناشر: سازمان زیباسازی شهر تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تاملی در ماهیت هنر تزئینات معماری مجموعه کاخ گلستان در آیینه زمان

تاملی در ماهیت هنر تزئینات معماری مجموعه کاخ گلستان در آیینه زمان

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب فضا و مکان,دیدگاهی تجربی

فضا و مکان,دیدگاهی تجربی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان