منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب تاملات بهنگام

تاملات بهنگام

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دیکشنری تصویری معماری و ساختمان

دیکشنری تصویری معماری و ساختمان

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۷۰۰ تومان

کتاب مجله معمار 110

مجله معمار 110

ناشر: انتشارات اندیشه هنرومعماری
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی نمای بیرونی برای منازل,مراکز تجاری,اداری و ویلاها

طراحی نمای بیرونی برای منازل,مراکز تجاری,اداری و ویلاها

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب محرمیت در معماری خانه های سنتی بوشهر

محرمیت در معماری خانه های سنتی بوشهر

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سنت مدرنیسم در معماری کشورهای غیر اسلامی

سنت مدرنیسم در معماری کشورهای غیر اسلامی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب خوانش هنرهای تزئینی وابسته به معماری در فضاهای مذهبی قزوین

خوانش هنرهای تزئینی وابسته به معماری در فضاهای مذهبی قزوین

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری مدرن از 1900

معماری مدرن از 1900

ناشر: انتشارات سماء قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب بهره وری از روشنایی روز,معماری و سلامت

بهره وری از روشنایی روز,معماری و سلامت

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی

اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب الفبای معماری برای کودکان (مهد کودک)

الفبای معماری برای کودکان (مهد کودک)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب ابعاد و اندازه ها(فضاهای دفترکار و اداری)

ابعاد و اندازه ها(فضاهای دفترکار و اداری)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب الفبای معماری برای کودکان (دبستان)

الفبای معماری برای کودکان (دبستان)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب الفبای معماری برای کودکان (مدارس خاص کودکان کم توان ذهنی و جسمی)

الفبای معماری برای کودکان (مدارس خاص کودکان کم توان ذهنی و جسمی)

ناشر: مرکز تحقیقات هنر و معماری و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان