منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب الفبای روانشناسی محیط برای طراحان

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۸۰۰ تومان

کتاب گردشگری معماری

گردشگری معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی معماری خانه سالمندان

اصول طراحی معماری خانه سالمندان

ناشر: اول وآخر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۳۰۰ تومان

کتاب حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب کلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا

کلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت

کلید واژه طلایی نوآور معماری نظارت

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۸۰۰ تومان

کتاب نظریه پردازی در معماری

نظریه پردازی در معماری

ناشر: نشر یکشنبه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب آموزش اتوکد ویژه معماران و مهندسین2010

آموزش اتوکد ویژه معماران و مهندسین2010

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تاریخ تمدن معماری

تاریخ تمدن معماری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی و معماری سرآمد

انرژی و معماری سرآمد

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب مجله معمار 107

مجله معمار 107

ناشر: انتشارات اندیشه هنرومعماری
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب خوانش فضای معماری در مکاتب هنری

خوانش فضای معماری در مکاتب هنری

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب تاریخ منظر از رنسانس تا پست مدرن

تاریخ منظر از رنسانس تا پست مدرن

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب زیباشناسی و معماری

زیباشناسی و معماری

ناشر: انتشارات نقش جهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل revit architecture 2018

مرجع کامل revit architecture 2018

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان