منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » معماری

کتاب تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی(تزیینات معماری)

تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی(تزیینات معماری)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک اتوکد(اتوکد برای معماران در 7 جلسه)

هندبوک اتوکد(اتوکد برای معماران در 7 جلسه)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب دیجیتال فبریکیشن(روش های پیشرفته طراحی و ساخت در معماری)

دیجیتال فبریکیشن(روش های پیشرفته طراحی و ساخت در معماری)

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب پرسش های ادراک پدیدارشناسی معماری

پرسش های ادراک پدیدارشناسی معماری

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب معاری بایوتک (معماری طبیعت)

معاری بایوتک (معماری طبیعت)

ناشر: دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب معماری باهمستان

معماری باهمستان

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب مجله معمار 116

مجله معمار 116

ناشر: انتشارات اندیشه هنرومعماری
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری معاصر ایران (20 سال تجربه بناهای عمومی )جلد 3

معماری معاصر ایران (20 سال تجربه بناهای عمومی )جلد 3

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری قرن بیستم آمریکا

معماری قرن بیستم آمریکا

ناشر: انتشارات همام
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و کاربرد انرژی تجدیدپذیر

اصول و کاربرد انرژی تجدیدپذیر

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب سرآغاز معماری

سرآغاز معماری

ناشر: انتشارات حریم دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

مفاهیم پایه در روانشناسی محیطی

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ مبلمان در ایران و جهان

تاریخ مبلمان در ایران و جهان

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب یادداشتهایی بر ترکیب فرم

یادداشتهایی بر ترکیب فرم

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب بازارهای سنتی ایران

بازارهای سنتی ایران

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان