منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب راهنمای کاربردی طراحی پایدار

راهنمای کاربردی طراحی پایدار

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب رنگ در دکوراسیون

رنگ در دکوراسیون

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری معماری پست مدرن (جلد اول)

تئوری معماری پست مدرن (جلد اول)

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرم پویا نما

فرم پویا نما

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

مرمت آثار معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در معماری

روش تحقیق در معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب پایداری اجتماعی درمجتمع مسکونی

پایداری اجتماعی درمجتمع مسکونی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب عناصرپیش ساخته وقطعات مدولار

عناصرپیش ساخته وقطعات مدولار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

جکوزی مبانی وکلیات معماری و تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

سونا مبانی و کلیات معماری تاسیسات مکانیکی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب معماری برای نابینایان

معماری برای نابینایان

ناشر: انتشارات پژوهش های دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب دلبستگی به مکان

دلبستگی به مکان

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۱۰ تومان

کتاب ایستایی کاربردی معماری

ایستایی کاربردی معماری

ناشر: انتشارات همداد
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اندیشمندان برای معماران 4 بوردیو

اندیشمندان برای معماران 4 بوردیو

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اندیشمندان برای معماران 3 مرلوپونتی

اندیشمندان برای معماران 3 مرلوپونتی

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان