منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری

کتاب معماری روایی داستان یک طراح

معماری روایی داستان یک طراح

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون های کارشناسی ارشد جلد دوم

آزمون های کارشناسی ارشد جلد دوم

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون های کارشناسی ارشد معماری جلد اول

آزمون های کارشناسی ارشد معماری جلد اول

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۴,۵۰۰ تومان

کتاب ارتباط هنر و هنرمند

ارتباط هنر و هنرمند

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب معماری شهری

معماری شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب فلسفه برای معماران

فلسفه برای معماران

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب تضاد بین فرم و عملکرد در معماری

تضاد بین فرم و عملکرد در معماری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سبک های معماری

سبک های معماری

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب معماری و سینمای معناگرا

معماری و سینمای معناگرا

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های ادوار گذشته نظام مهندسی (معماری اجرا)

مجموعه آزمون های ادوار گذشته نظام مهندسی (معماری اجرا)

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۵۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷,۷۰۰ تومان

کتاب جایگاه سازه در فرایند طراحی معماری

جایگاه سازه در فرایند طراحی معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان