منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » طراحی معماری

کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار

دستیابی به برتری در طراحی پایدار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه کویری

طراحی اقامتگاه کویری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب ضوابط طراحی معماری  (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ضوابط طراحی معماری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار

معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی مسکن بهینه

طراحی مسکن بهینه

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه های کوهستانی

طراحی اقامتگاه های کوهستانی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی پارک هنر

طراحی پارک هنر

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب فضاهای کودکان

فضاهای کودکان

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۴,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان

کتاب بازار در شهر اسلامی

بازار در شهر اسلامی

ناشر: نقش مانا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب چوب و ساختمان های چوبی

چوب و ساختمان های چوبی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس به زبان ساده

اسکیس به زبان ساده

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان