منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » طراحی معماری

کتاب دیجیتال فبریکیشن(روش های پیشرفته طراحی و ساخت در معماری)

دیجیتال فبریکیشن(روش های پیشرفته طراحی و ساخت در معماری)

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بیومورفیک و زومورفیک

معماری بیومورفیک و زومورفیک

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۲۰۰ تومان

کتاب یک قرن معماری فرودگاه ها

یک قرن معماری فرودگاه ها

ناشر: نشر افریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۷,۵۰۰ تومان

کتاب طراحان فرودگاه

طراحان فرودگاه

ناشر: نشر افریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب معماری فرودگاه

معماری فرودگاه

ناشر: نشر افریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷۶,۰۰۰ تومان

کتاب دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی

دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب بیونیک در طراحی معماری (نظریه ها و مدل ها)

بیونیک در طراحی معماری (نظریه ها و مدل ها)

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب بیمارستان

بیمارستان

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب آرکیگرم

آرکیگرم

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب فرایندهای طراحی دیجیتال

فرایندهای طراحی دیجیتال

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب معماری مافوق طبیعی

معماری مافوق طبیعی

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نگاره(اسکیس،راندو،گرافیک معماری)

نگاره(اسکیس،راندو،گرافیک معماری)

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب هنر طراحی جواهر(مبانی طراحی کلاسیک جواهرات)

هنر طراحی جواهر(مبانی طراحی کلاسیک جواهرات)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان