منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » طراحی معماری

کتاب طراحی مسکن بهینه

طراحی مسکن بهینه

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه های کوهستانی

طراحی اقامتگاه های کوهستانی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای تجاری کشورهای اسلامی

مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای تجاری کشورهای اسلامی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی پارک هنر

طراحی پارک هنر

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فضاهای کودکان

فضاهای کودکان

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بازار در شهر اسلامی

بازار در شهر اسلامی

ناشر: نقش مانا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۵۰۰ تومان

کتاب چوب و ساختمان های چوبی

چوب و ساختمان های چوبی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس به زبان ساده

اسکیس به زبان ساده

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب چگونه اسکیس بزنیم

چگونه اسکیس بزنیم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب نکات طراحی هتل

نکات طراحی هتل

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب معماری مدارس آینده

معماری مدارس آینده

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب جزئیات معماری درساختمان های مدرن

جزئیات معماری درساختمان های مدرن

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تفکر معمارانه : فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش

تفکر معمارانه : فرآیند طراحی و چشم خیال اندیش

ناشر: انتشارات فکرنو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحان چه می دانند

طراحان چه می دانند

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان