منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » طراحی معماری

کتاب طراحی اقامتگاه کویری

طراحی اقامتگاه کویری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب ضوابط طراحی معماری  (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ضوابط طراحی معماری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 100 ایده که معماری را تغییر داد

100 ایده که معماری را تغییر داد

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب 26 اصلی که هر معمار باید بداند

26 اصلی که هر معمار باید بداند

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی فرودگاه(ترمینال مسافربری)

اصول طراحی فرودگاه(ترمینال مسافربری)

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار

معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی مسکن بهینه

طراحی مسکن بهینه

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه های کوهستانی

طراحی اقامتگاه های کوهستانی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای تجاری کشورهای اسلامی

مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای تجاری کشورهای اسلامی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی پارک هنر

طراحی پارک هنر

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فضاهای کودکان

فضاهای کودکان

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بازار در شهر اسلامی

بازار در شهر اسلامی

ناشر: نقش مانا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۵۰۰ تومان

کتاب چوب و ساختمان های چوبی

چوب و ساختمان های چوبی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اسکیس به زبان ساده

اسکیس به زبان ساده

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب چگونه اسکیس بزنیم

چگونه اسکیس بزنیم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان