منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » طراحی معماری

کتاب هنر طراحی جواهر(مبانی طراحی کلاسیک جواهرات)

هنر طراحی جواهر(مبانی طراحی کلاسیک جواهرات)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی

اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تکه انگاری فرآیندی در طراحی معماری

تکه انگاری فرآیندی در طراحی معماری

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار

دستیابی به برتری در طراحی پایدار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه کویری

طراحی اقامتگاه کویری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب ضوابط طراحی معماری  (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ضوابط طراحی معماری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 100 ایده که معماری را تغییر داد

100 ایده که معماری را تغییر داد

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۳۲۰ تومان

کتاب 26 اصلی که هر معمار باید بداند

26 اصلی که هر معمار باید بداند

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۲۰ تومان

کتاب اصول طراحی فرودگاه(ترمینال مسافربری)

اصول طراحی فرودگاه(ترمینال مسافربری)

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۱۲۰ تومان

کتاب معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار

معماری بیوفیلیک و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی مسکن بهینه

طراحی مسکن بهینه

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۲۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه های کوهستانی

طراحی اقامتگاه های کوهستانی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای تجاری کشورهای اسلامی

مروری بر معماری پست مدرن در فضاهای تجاری کشورهای اسلامی

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی پارک هنر

طراحی پارک هنر

ناشر: گوهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب فضاهای کودکان

فضاهای کودکان

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۳۲۰ تومان

کتاب طراحی فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان