منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » طراحی معماری

کتاب دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی

دانشنامه معماری بیومیمیکری و بیوفیلی

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۹۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب بیونیک در طراحی معماری (نظریه ها و مدل ها)

بیونیک در طراحی معماری (نظریه ها و مدل ها)

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب بیمارستان

بیمارستان

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب آرکیگرم

آرکیگرم

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب فرایندهای طراحی دیجیتال

فرایندهای طراحی دیجیتال

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب معماری مافوق طبیعی

معماری مافوق طبیعی

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نگاره(اسکیس،راندو،گرافیک معماری)

نگاره(اسکیس،راندو،گرافیک معماری)

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

پهنه بندی اقلیمی ایران (برای طراحی معماری وتاسیسات مکانیکی)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب هنر طراحی جواهر(مبانی طراحی کلاسیک جواهرات)

هنر طراحی جواهر(مبانی طراحی کلاسیک جواهرات)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی

اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تکه انگاری فرآیندی در طراحی معماری

تکه انگاری فرآیندی در طراحی معماری

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار

دستیابی به برتری در طراحی پایدار

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی اقامتگاه کویری

طراحی اقامتگاه کویری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب ضوابط طراحی معماری  (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ضوابط طراحی معماری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب 100 ایده که معماری را تغییر داد

100 ایده که معماری را تغییر داد

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۳۲۰ تومان

کتاب 26 اصلی که هر معمار باید بداند

26 اصلی که هر معمار باید بداند

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۲۰ تومان