منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری داخلی

کتاب راهنمای کامل Vray 3.5 در 22 جلسه

راهنمای کامل Vray 3.5 در 22 جلسه

ناشر: پویاگران
نویسنده:

قیمت: ۵۴,۹۰۰ تومان

کتاب آرایه و چیدمان در معماری داخلی

آرایه و چیدمان در معماری داخلی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب رنگ در دکوراسیون

رنگ در دکوراسیون

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد سوم

1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد سوم

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد دوم

1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد دوم

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد اول

1000 نقشه 1000 نمای رویایی - جلد اول

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی دکوراسیون داخلی با 3ds max 2016

طراحی دکوراسیون داخلی با 3ds max 2016

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۴۱,۰۰۰ تومان

کتاب ترکیبهای جسورانه در طراحی داخلی

ترکیبهای جسورانه در طراحی داخلی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی داخلی و رنگ (راهنمای گام به گام)

طراحی داخلی و رنگ (راهنمای گام به گام)

ناشر: انتشارات یساولی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب رنگ مدرن

رنگ مدرن

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب معماری - طراحی داخلی

معماری - طراحی داخلی

ناشر: انتشارات مهراد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل معماری داخلی

مرجع کامل معماری داخلی

ناشر: انتشارات بیهق کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان