منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کنکور کارشناسی ارشد » حسابداری و ریاضیات

کتاب مجموعه سوالات آزمون های 93 - 80 حسابداری با پاسخ تشریحی

مجموعه سوالات آزمون های 97 - 80 حسابداری با پاسخ تشریحی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری

مجموعه سوالات چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد آمارواحتمال کاربردی

کنکور کارشناسی ارشد آمارواحتمال کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کنکورکارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

کنکورکارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان