منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » ماشین آلات ساختمانی

کتاب ماشین آلات ساختمانی

ماشین آلات ساختمانی

ناشر: انتشارات گیتا تک
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی تخریب

مهندسی تخریب

ناشر: ارسطو
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب ایمنی ماشین آلات عمرانی

ایمنی ماشین آلات عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

استاندارد اجرایی تخریب ساختمان ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ماشین آلات ساختمانی و راهسازی

ناشر: انتشارات یاوریان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ماشینهای راه سازی

مدیریت ماشینهای راه سازی

ناشر: نشر دنیای روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت ماشین های راه سازی

مدیریت ماشین های راه سازی

ناشر: انتشارات زبان تصویر
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین های ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد اول)

ماشین های ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد دوم)

ماشین آلات ساختمانی و روشهای اجرائی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان