منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » صنایع

کتاب انبار داده هاو داده کاوی

انبار داده هاو داده کاوی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه فن آوری سیستم های ناب در واحدهای تولیدی و صنعتی (افقی بر مدیریت تولید پیشرفته)

توسعه فن آوری سیستم های ناب در واحدهای تولیدی و صنعتی (افقی بر مدیریت تولید پیشرفته)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۵۰۰ تومان

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی در مهندسی صنایع

زبان تخصصی در مهندسی صنایع

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۴,۸۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات بین المللی گاج
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)

اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان