منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کنکور کارشناسی ارشد » صنایع

کتاب راهنمای حل المسائل داده کاوی تکنیک هاو مفاهیم

راهنمای حل المسائل داده کاوی تکنیک هاو مفاهیم

ناشر: انتشارات اورنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب انبار داده هاو داده کاوی

انبار داده هاو داده کاوی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب توسعه فن آوری سیستم های ناب در واحدهای تولیدی و صنعتی (افقی بر مدیریت تولید پیشرفته)

توسعه فن آوری سیستم های ناب در واحدهای تولیدی و صنعتی (افقی بر مدیریت تولید پیشرفته)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب کنترل کیفیت آماری

کنترل کیفیت آماری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

کتاب طرح ریزی واحدهای صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۲۰ تومان

کتاب زبان تخصصی در مهندسی صنایع

زبان تخصصی در مهندسی صنایع

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی

2000 سوال چهار گزینه ای آمار و احتمالات مهندسی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب 8 مرحله آزمون آزمایشی

8 مرحله آزمون آزمایشی

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

ناشر: انتشارات بین المللی گاج
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)

اقتصاد مهندسی (تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان