منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کنکور کارشناسی ارشد » معماری

کتاب قلم طراح1

قلم طراح1

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب قلم طراحی 1(همراه با cd)

قلم طراح1(همراه با cd)

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شهروفضای شهری ایرانی

طراحی شهروفضای شهری ایرانی

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بیونیک

معماری بیونیک

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب لویی کان گفتگو با دانشجویان

لویی کان گفتگو با دانشجویان

ناشر: انتشارات علمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب حضوروظهور در شرح سکوت ونور

حضوروظهور در شرح سکوت ونور

ناشر: انتشارات علمی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۶۵۰ تومان

کتاب حفاظت سنگ

حفاظت سنگ

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب معماری و آزادگی

معماری و آزادگی

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ابرانتقادی

ابرانتقادی

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بدون سایت 1001فرم ساختمانی

بدون سایت 1001فرم ساختمانی

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مفاهیم پایه سازه درمعماری

آشنایی با مفاهیم پایه سازه درمعماری

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب فن آوری های نوین ساختمانی (جلد اول)

فن آوری های نوین ساختمانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۱۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری (قلمرو های شهرسازی، شهرداری وشهرنشینی)

طراحی شهری (قلمرو های شهرسازی، شهرداری وشهرنشینی)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) مشهد
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد معماری (کتاب هفدهم)

کنکور کارشناسی ارشد معماری (کتاب هفدهم)

ناشر: آزاده (راهیان ارشد)
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان