منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » کامپیوتر

کتاب راهنمای جامع اتوکد 2016

راهنمای جامع اتوکد 2016

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم عامل

سیستم عامل

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب ساختمان های گسسته

ساختمان های گسسته

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب زبان های برنامه سازی

زبان های برنامه سازی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آنالیز عددی

آنالیز عددی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب کامپایلر

کامپایلر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی

مدار منطقی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

معماری کامپیوتر

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب نظریه زبانها و ماشینها

نظریه زبانها و ماشینها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و ساخت کامپایلرها

اصول طراحی و ساخت کامپایلرها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان