منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » کامپیوتر

کتاب راهنمای جامع اتوکد 2016

راهنمای جامع اتوکد 2016

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم عامل

سیستم عامل

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان های گسسته

ساختمان های گسسته

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب زبان های برنامه سازی

زبان های برنامه سازی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز عددی

آنالیز عددی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب کامپایلر

کامپایلر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب مدار منطقی

مدار منطقی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

معماری کامپیوتر

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه زبانها و ماشینها

نظریه زبانها و ماشینها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و ساخت کامپایلرها

اصول طراحی و ساخت کامپایلرها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان