منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » کامپیوتر

کتاب 25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد اول)

25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد اول)

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب 25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد دوم)

25 پروژه کاربردی با آردونیو (جلد دوم)

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب راه اندازی درایوهای صنعتی

راه اندازی درایوهای صنعتی

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر 6

گام به گام با کامپیوتر 6

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر5

گام به گام با کامپیوتر5

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر4

گام به گام با کامپیوتر4

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر3

گام به گام با کامپیوتر3

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر2

گام به گام با کامپیوتر2

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر1

گام به گام با کامپیوتر1

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع اتوکد 2016

راهنمای جامع اتوکد 2016

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ناشر: انتشارات شار
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور برنامه سازی پیشرفته

سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور برنامه سازی پیشرفته

ناشر: انتشارات شار
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب راهنمای جامع سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر

راهنمای جامع سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب آموزش تصویری Power Point 2010

آموزش تصویری Power Point 2010

ناشر: انتشارات عابد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان