منو های سمت راست

کتاب ها » کنکور کارشناسی ارشد » کامپیوتر

کتاب گام به گام با کامپیوتر 6

گام به گام با کامپیوتر 6

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر5

گام به گام با کامپیوتر5

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر4

گام به گام با کامپیوتر4

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر3

گام به گام با کامپیوتر3

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر2

گام به گام با کامپیوتر2

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب گام به گام با کامپیوتر1

گام به گام با کامپیوتر1

ناشر: موسسه انتشارات قدیانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع اتوکد 2016

راهنمای جامع اتوکد 2016

ناشر: ادبستان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

مدل سازی سه بعدی باRhinoceros5

ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیبا گران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم عامل

سیستم عامل

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب ساختمان های گسسته

ساختمان های گسسته

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب زبان های برنامه سازی

زبان های برنامه سازی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آنالیز عددی

آنالیز عددی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب کامپایلر

کامپایلر

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان