منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی آب و فاضلاب

کتاب اصول مهندسی تصفیه فاضلاب (جلد دوم)

اصول مهندسی تصفیه فاضلاب (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی تصفیه فاضلاب (جلد اول)

اصول مهندسی تصفیه فاضلاب (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی شبکه های آب رسانی

مبانی طراحی شبکه های آب رسانی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری و ترفندهای EPANET

آموزش تصویری و ترفندهای EPANET

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۹۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN

آموزش تصویری و ترفندهای PMWIN

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری و ترفند های SWMM

آموزش تصویری و ترفند های SWMM

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری مدل SWAP

آموزش تصویری مدل SWAP

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۲۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری مدل HYDRUS

آموزش تصویری مدل HYDRUS

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۷۰۰ تومان

کتاب هیدرولوژی (خلاصه درس و پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی)

هیدرولوژی (خلاصه درس و پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرولوژی 2

هیدرولوژی 2

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب واژه های رایج در علوم مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست

واژه های رایج در علوم مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی وبهره برداری شبکه آب با water GEMS

طراحی وبهره برداری شبکه آب با water GEMS

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی فاضلاب (جلد دوم)

مهندسی فاضلاب (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی فاضلاب (جلد اول)

مهندسی فاضلاب (جلد اول)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان