منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی آب و فاضلاب

کتاب هیدرولوژی 2

هیدرولوژی 2

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب واژه های رایج در علوم مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست

واژه های رایج در علوم مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی وبهره برداری شبکه آب با water GEMS

طراحی وبهره برداری شبکه آب با water GEMS

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۴۷,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی فاضلاب (جلد دوم)

مهندسی فاضلاب (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی فاضلاب (جلد اول)

مهندسی فاضلاب (جلد اول)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبه نرم در مهندسی منابع آب

محاسبه نرم در مهندسی منابع آب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک

دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب اصول فیزیکی تحلیل حوضۀ رسوبی

اصول فیزیکی تحلیل حوضۀ رسوبی

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری و ترفندهای Visual Modflow

آموزش تصویری و ترفندهای Visual Modflow

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک آبهای زیرزمینی

هیدرولیک آبهای زیرزمینی ویرایش دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی با نرم افزار Flow-3D

تحلیل و طراحی با نرم افزار Flow-3D

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان