منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی آب و فاضلاب

کتاب هیدرولوژی (خلاصه درس و پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی)

هیدرولوژی (خلاصه درس و پرسش های چهار گزینه ای و پاسخنامه تشریحی)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب هیدرولوژی 2

هیدرولوژی 2

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب واژه های رایج در علوم مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست

واژه های رایج در علوم مهندسی و مدیریت آب و محیط زیست

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی وبهره برداری شبکه آب با water GEMS

طراحی وبهره برداری شبکه آب با water GEMS

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۷۵۰ تومان

کتاب مهندسی فاضلاب (جلد دوم)

مهندسی فاضلاب (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی فاضلاب (جلد اول)

مهندسی فاضلاب (جلد اول)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب محاسبه نرم در مهندسی منابع آب

محاسبه نرم در مهندسی منابع آب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک

دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب اصول فیزیکی تحلیل حوضۀ رسوبی

اصول فیزیکی تحلیل حوضۀ رسوبی

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مکانیک رسوب در آبراهه های روباز و مخازن سدها

مکانیک رسوب در آبراهه های روباز و مخازن سدها

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب

نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب مدلسازی آب و محیط زیست (کنترل سیل، تامین آب، مدیریت آب زیرزمینی)

مدلسازی آب و محیط زیست (کنترل سیل، تامین آب، مدیریت آب زیرزمینی)

ناشر: انتشارات مکث نظر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش تصویری و ترفندهای Visual Modflow

آموزش تصویری و ترفندهای Visual Modflow

ناشر: انتشارات کلک زرین
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۵۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک آبهای زیرزمینی

هیدرولیک آبهای زیرزمینی ویرایش دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان