منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سد سازی

کتاب انواع روش ها و مستندسازی تجربیات اجرایی در سدسازی

انواع روش ها و مستندسازی تجربیات اجرایی در سدسازی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز

هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی ژئوتکنیکی سدهای خاکی

طراحی ژئوتکنیکی سدهای خاکی

ناشر: مرکزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب سدهای خاکی

سدهای خاکی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی پی در سدسازی

اصول طراحی پی در سدسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بتن غلتکی در سد سازی

بتن غلتکی در سد سازی

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی و ساخت سدهای مخزنی

طراحی و ساخت سدهای مخزنی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب روشهای متداول اجرای سد

روشهای متداول اجرای سد

ناشر: وزارت نیرو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۳۸۰ تومان

کتاب طراحی سدهای انحرافی

طراحی سدهای انحرافی

ناشر: انتشارات علمی (دانشگاه صنعتی شریف)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی ژئوتکتیک در سدهای خاکریز

مهندسی ژئوتکتیک در سدهای خاکریز

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سدهای خاکی و سنگریز

سدهای خاکی و سنگریز

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب ابزار دقیق سدهای خاکی جلد دوم

ابزار دقیق سدهای خاکی جلد دوم

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی

راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان