منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سد سازی

کتاب طراحی ژئوتکنیکی سدهای خاکی

طراحی ژئوتکنیکی سدهای خاکی

ناشر: مرکزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب سدهای خاکی

سدهای خاکی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی پی در سدسازی

اصول طراحی پی در سدسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت: ۸,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی و ساخت سدهای مخزنی

طراحی و ساخت سدهای مخزنی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب روشهای متداول اجرای سد

روشهای متداول اجرای سد

ناشر: وزارت نیرو
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی سدهای انحرافی

طراحی سدهای انحرافی

ناشر: انتشارات علمی (دانشگاه صنعتی شریف)
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب سدهای خاکی و سنگریز

سدهای خاکی و سنگریز

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی

راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب سدهای بتنی

سدهای بتنی

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:

قیمت: ۸,۷۰۰ تومان