منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سد سازی

کتاب هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز

هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب طراحی ژئوتکنیکی سدهای خاکی

طراحی ژئوتکنیکی سدهای خاکی

ناشر: مرکزانتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب سدهای خاکی

سدهای خاکی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی پی در سدسازی

اصول طراحی پی در سدسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۸,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۸۳۰ تومان

کتاب بتن غلتکی در سد سازی

بتن غلتکی در سد سازی

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی و ساخت سدهای مخزنی

طراحی و ساخت سدهای مخزنی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب روشهای متداول اجرای سد

روشهای متداول اجرای سد

ناشر: وزارت نیرو
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۳۸۰ تومان

کتاب طراحی سدهای انحرافی

طراحی سدهای انحرافی

ناشر: انتشارات علمی (دانشگاه صنعتی شریف)
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی ژئوتکتیک در سدهای خاکریز

مهندسی ژئوتکتیک در سدهای خاکریز

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سدهای خاکی و سنگریز

سدهای خاکی و سنگریز

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ابزار دقیق سدهای خاکی جلد دوم

ابزار دقیق سدهای خاکی جلد دوم

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی

راهنمای کاربردی اجرای دیوارهای آب بند و دیافراگمی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی سازه های هیدرولیکی

اصول و مبانی طراحی سازه های هیدرولیکی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان