منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » نظام مهندسی

کتاب کلید واژه نشریه 110

کلید واژه نشریه 110

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق

کلید واژگان طلایی آزمون نظام مهندسی برق

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب پکیج آموزشی ضوابط طراحی معماری نظام مهندسی

پکیج آموزشی ضوابط طراحی معماری نظام مهندسی

ناشر: آکادمی تخصصی معماری افراز
نویسنده:

قیمت : ۲۰۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

ناشر: انتشارات گیتا تک
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۸۰۰ تومان

کتاب کلید واژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی

ناشر: انتشارات گیتا تک
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب آمادگی آزمون نظام مهندسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

آمادگی آزمون نظام مهندسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی انها

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی انها

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب ضوابط بلند مرتبه سازی

ضوابط بلند مرتبه سازی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان