منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » نظام مهندسی

کتاب پکیج آموزشی ضوابط طراحی معماری نظام مهندسی

پکیج آموزشی ضوابط طراحی معماری نظام مهندسی

ناشر: آکادمی تخصصی معماری افراز
نویسنده:

قیمت : ۲۰۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

کلید واژه آزمون نظام مهندسی معماری (اجرا)

ناشر: انتشارات گیتا تک
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۸۰۰ تومان

کتاب کلید واژه آزمون نظام مهندسی

کلید واژه آزمون نظام مهندسی

ناشر: انتشارات گیتا تک
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب آمادگی آزمون نظام مهندسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

آمادگی آزمون نظام مهندسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی انها

قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی انها

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب ضوابط بلند مرتبه سازی

ضوابط بلند مرتبه سازی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه توصیفی آزمون معماری طراحی

کلید واژه توصیفی آزمون معماری طراحی

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت

کلید واژه توصیفی آزمون معماری نظارت

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب قانون کار ویژه آزمونهای نظام مهندسی

قانون کار ویژه آزمونهای نظام مهندسی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی کشور

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه توصیفی آزمون معماری اجرا

کلید واژه توصیفی آزمون معماری اجرا

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان