منو های سمت راست

کتاب ها » آزمونهای نظام مهندسی و استخدامی » نظام مهندسی

کتاب نظام مهندسی در 7 روز(عمران و معماری-نظارت و اجرا)

نظام مهندسی در 7 روز(عمران و معماری-نظارت و اجرا)

ناشر: انتشارات ایده ماندگار
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۷۰۰ تومان

کتاب روش ها  شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

روش ها شیوه های مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: نشر نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

اصول و مبانی مدیریت برنامه ریزی و طراحی شهری

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

مسائل شهرسازی ایران اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی نظارت و اجرا معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب باز آفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری

باز آفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری

ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب شرح  و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی (جلد سوم)

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تاسیسات برقی (جلد سوم)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۸۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای (جلد گالینگور)

راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای (جلد گالینگور)

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان