منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان اجرای صنعتی ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان اجرای صنعتی ساختمان ها

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل

مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان علایم و تابلوها

مقررات ملی ساختمان علایم و تابلوها

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری ساختمان ها

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی

مقررات ملی ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی

مقررات ملی ساختمان پی و پی سازی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان طرح واجرای ساختمان های بتن آرمه (نظارت - اجرا)

مقررات ملی ساختمان طرح واجرای ساختمان های بتن آرمه (نظارت - اجرا)

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (نظارت - اجرا)

بانک سوالات طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه (نظارت - اجرا)

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

مقررات ملی ساختمان الزامات عمومی ساختمان

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های مصالح بنایی (1392)

مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های مصالح بنایی (1392)

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پلکان برقی (1392)

مقررات ملی ساختمان آسانسورها و پلکان برقی (1392)

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان