منو های سمت راست

کتاب ها » منابع آزمون نظام مهندسی » نظام مهندسی

کتاب کلید واژگان طلائی آزمون نظام مهندسی برق

کلید واژگان طلائی آزمون نظام مهندسی برق

ناشر: مولف-با همکاری نشر روز اندیش
نویسنده:

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی (جلد دوم )1396

راهنمای مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی (جلد دوم )1396

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی  ویرایش سوم (1396)

مبحث شانزدهم تاسیسات بهداشتی ویرایش سوم (1396)

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا ویرایش سوم(1396)

مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا ویرایش سوم(1396)

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

آموزش ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون نظام مهندسی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان اجرای صنعتی ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان اجرای صنعتی ساختمان ها

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل

مقررات ملی ساختمان پدافند غیرعامل

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان علایم و تابلوها

مقررات ملی ساختمان علایم و تابلوها

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری ساختمان ها

مقررات ملی ساختمان مراقبت و نگهداری ساختمان ها

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان