منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » چاه

کتاب چاه پیمایی مهندسی

چاه پیمایی مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب اصول مقدماتی چاه پیمائی

اصول مقدماتی چاه پیمائی

ناشر: دانشگاه اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی چاه آزمایی

مبانی چاه آزمایی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب رهنمون عملیات مانده یابی چاه نفت

رهنمون عملیات مانده یابی چاه نفت

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اصول چاه آزمایی

اصول چاه آزمایی

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۰۰ تومان

کتاب چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز

چاه آزمایی نوین در مخازن نفت و گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاهنده های سرچاهی و معادله های آن ها

کاهنده های سرچاهی و معادله های آن ها

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب عملیات کنترل چاه

عملیات کنترل چاه

ناشر: آییژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی تکمیل چاه

مبانی تکمیل چاه

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب چاه پیمایی و ارزیابی سازند

چاه پیمایی و ارزیابی سازند

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی چاه آزمایی

مبانی چاه آزمایی

ناشر: آییژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان