منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » معدن

کتاب چاه آزمایی پیشرفته

چاه آزمایی پیشرفته

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب رویکرد نرم افزاری در مدلسازی منایع معدنی

رویکرد نرم افزاری در مدلسازی منایع معدنی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تهویه در معادن

تهویه در معادن

ناشر: انتشارات مرکز نشردانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب روش های استخراج زیرزمینی (معادن فلزی)

روش های استخراج زیرزمینی (معادن فلزی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب روش های استخراج معادن سطحی (جلد دوم)

روش های استخراج معادن سطحی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی مدلسازی دوبعدی ذخائر معدنی

مبانی مدلسازی دوبعدی ذخائر معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب عملیات و تحلیل های اقتصادی در معادن روباز

عملیات و تحلیل های اقتصادی در معادن روباز

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزارها در زمین شناسی،مهندسی معدن و رشته های وابسته

کاربرد نرم افزارها در زمین شناسی،مهندسی معدن و رشته های وابسته

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن (برای مهندسین معدن)

برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن (برای مهندسین معدن)

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم های واکنش های کمپلکس های معدنی (جلد دوم)

سینتیک، ترمودینامیک و مکانیسم های واکنش های کمپلکس های معدنی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مباحث پیش رفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن

مباحث پیش رفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای مدیریت ریسک در معادن

راهنمای مدیریت ریسک در معادن

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی انفجار در معادن روباز با استفاده از سیستم های هوشمند

مهندسی انفجار در معادن روباز با استفاده از سیستم های هوشمند

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان