منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » زمین شناسی

کتاب زمین شناسی درون چاهی

زمین شناسی درون چاهی

ناشر: آرین زمین
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب رسوب شناسی تحلیلی

رسوب شناسی تحلیلی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی فیزیکی (عمومی)

زمین شناسی فیزیکی (عمومی)

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی زمین شناسی فیزیکی

مبانی زمین شناسی فیزیکی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب روش های تهیه و کاربردنقشه های زمین شناسی و معدنی

روش های تهیه و کاربردنقشه های زمین شناسی و معدنی

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تشریح ساختارهای زمین شناسی به زبان ساده

تشریح ساختارهای زمین شناسی به زبان ساده

ناشر: علوی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مواد ساختمانی

زمین شناسی مواد ساختمانی

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱,۶۰۰ تومان

کتاب گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی،زمین شناسی مهندسی)

گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی،زمین شناسی مهندسی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع زمین شناسی و مصالح ساختمانی (رشته های عمران و معماری)

کتاب جامع زمین شناسی و مصالح ساختمانی (رشته های عمران و معماری)

ناشر: انتشارات صانعی
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی (ویژه آزمون کاردانی به کارشناسی عمران) ویرایش اول

زمین شناسی (ویژه آزمون کاردانی به کارشناسی عمران) ویرایش اول

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت

اصول زمین شناسی ساختمانی و زمین ساخت

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی

آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب زمین در فضا

زمین در فضا

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی عمومی

زمین شناسی عمومی

ناشر: ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی فیزیکی و عمومی

زمین شناسی فیزیکی و عمومی

ناشر: نشر هیمه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان