منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » سنگ

کتاب مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)

مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کانی شناسی جلد اول

راهنمای کانی شناسی جلد اول

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای کانی شناسی جلد دوم

راهنمای کانی شناسی جلد دوم

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر سنگ شناسی آذرین

مقدمه ای بر سنگ شناسی آذرین

ناشر: انتشارات دانشگاه هرمزگان
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب سنگ شناسی آذرین  پیشرفته جلد دوم

سنگ شناسی آذرین پیشرفته جلد دوم

ناشر: آرین زمین
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مهندسی شیروانی های سنگی (برای پروژه های عمرانی و معدنی)

مهندسی شیروانی های سنگی (برای پروژه های عمرانی و معدنی)

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مکانیک سنگ (جلد اول:مبانی و پیشرفته)

مکانیک سنگ (جلد اول:مبانی و پیشرفته)

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی شیروانی های سنگی

اصول مهندسی شیروانی های سنگی

ناشر: انتشارات دانش مانا
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب کاربرد بتن پاشیده در نگهداری سنگ

کاربرد بتن پاشیده در نگهداری سنگ

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سنگ های ساختمانی

سنگ های ساختمانی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب گرانیت ها پترولوژی،محیط تکتونیکی و طبقه بندی

گرانیت ها پترولوژی،محیط تکتونیکی و طبقه بندی

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سنگ رفتار برشی درزه های سنگ (پایداری و تغییر شکل پذیری)

مکانیک سنگ رفتار برشی درزه های سنگ (پایداری و تغییر شکل پذیری)

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک سنگ (معدن،تونل،مکانیک سنگ،عمران،نفت)

مکانیک سنگ (معدن،تونل،مکانیک سنگ،عمران،نفت)

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای تصویری و تخصصی شناخت و انتخاب سنگهای ساختمانی

راهنمای تصویری و تخصصی شناخت و انتخاب سنگهای ساختمانی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر مکانیک سنگ

درآمدی بر مکانیک سنگ

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب طبقه بندی توده سنگ ها

طبقه بندی توده سنگ ها

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان