منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بنایی

کتاب سازه های بنایی

سازه های بنایی

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری قابلیت اعتماد سازه ها

تئوری قابلیت اعتماد سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بنایی

ساختمان های بنایی

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب ساخت خانه با سازه چوبی

ساخت خانه با سازه چوبی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب درهای اتوماتیک

درهای اتوماتیک

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب یراق آلات در معماری

یراق آلات در معماری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب خودآموز بنایی و سفت کاری

خودآموز بنایی و سفت کاری

ناشر: انتشارات قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری

طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان های با مصالح بنایی

ساختمان های با مصالح بنایی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب گچ کاری

گچ کاری

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب گچبری

گچبری

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت: ۱,۰۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ سقف کرمیت

پرسش و پاسخ سقف کرمیت

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت: ۱,۰۰۰ تومان