منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بنایی

کتاب سازه های بنایی

سازه های بنایی

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تئوری قابلیت اعتماد سازه ها

تئوری قابلیت اعتماد سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بنایی

ساختمان های بنایی

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب ساخت خانه با سازه چوبی

ساخت خانه با سازه چوبی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۷۸۰ تومان

کتاب درهای اتوماتیک

درهای اتوماتیک

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب یراق آلات در معماری

یراق آلات در معماری

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب خودآموز بنایی و سفت کاری

خودآموز بنایی و سفت کاری

ناشر: انتشارات قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی و جزئیات اجرایی

رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی و جزئیات اجرایی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری

طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری

ناشر: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه

طراحی و اجرای ساختمان‌های بنایی مقاوم در برابر زمین لرزه

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ساختمان های با مصالح بنایی

ساختمان های با مصالح بنایی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب گچ کاری

گچ کاری

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب گچبری

گچبری

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ سقف کرمیت

پرسش و پاسخ سقف کرمیت

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان