منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » زمین شناسی و معدن » اکتشافات - ژئو شیمی - ژئوفیزیک

کتاب مبانی زمین شیمی

مبانی زمین شیمی

ناشر: انتشارات مرکز دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۲۰۰ تومان

کتاب زمین شیمی ایزوتوپهای پایدار

زمین شیمی ایزوتوپهای پایدار

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی،زمین شناسی مهندسی)

گرانی سنجی کاربردی (اکتشاف کانی،زمین شناسی مهندسی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی و اکتشافات نفت

زمین شناسی و اکتشافات نفت

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی روش های مغناطیسی در ژئوفیزیک

مبانی روش های مغناطیسی در ژئوفیزیک

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی اکتشافات بیوژئوشیمیایی

مبانی اکتشافات بیوژئوشیمیایی

ناشر: دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب ژئوشیمی ایزوتوپی و کاربرد آن در علوم زمین

ژئوشیمی ایزوتوپی و کاربرد آن در علوم زمین

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ژئوشیمی آلی از فیتو پلانکتون تا تولید نفت

ژئوشیمی آلی از فیتو پلانکتون تا تولید نفت

ناشر: آرین زمین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوشیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی

ژئوشیمی سطحی و کاربرد آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۷۰۰ تومان

کتاب ژئودینامیک

ژئودینامیک

ناشر: امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب روش های تحلیل داده های لرزه ای در اکتشاف هیدروکربن ها

روش های تحلیل داده های لرزه ای در اکتشاف هیدروکربن ها

ناشر: انتشارات کتاب آموزگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۸,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر اکتشافات ژئوفیزیکی

مقدمه ای بر اکتشافات ژئوفیزیکی

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب اصول پتروفیزیک

اصول پتروفیزیک

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های تجزیه نمونه های ژئوشیمیایی

روش های تجزیه نمونه های ژئوشیمیایی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکتشافی

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکتشافی

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب ژئوفیزیک میدانی

ژئوفیزیک میدانی

ناشر: ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان