منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » تخریب و گودبرداری

کتاب راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان

راهنمای کاربردی و اجرایی تخریب، گودبرداری و سازه های نگهبان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب گودبرداری نوین

گودبرداری نوین

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان