منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بتنی

کتاب آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار TEKLA STRUCTURES 2016

آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار TEKLA STRUCTURES 2016

ناشر: انتشارات عمارت
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب بتن خود متراکم(scc)

بتن خود متراکم(scc)

ناشر: نشر روشنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی عالی بتن

تکنولوژی عالی بتن

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب سازه های بتن آرمه

سازه های بتن آرمه

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی پیش ساخته

طراحی سازه های بتنی پیش ساخته

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی لرزه ای دیافراگم ساختمان های بتن مسلح

طراحی لرزه ای دیافراگم ساختمان های بتن مسلح

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2016

طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2016

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طرح ونصب سنگفرش های بتنی

اصول و مبانی طرح ونصب سنگفرش های بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب بتن پایدار

بتن پایدار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی با نرم افزار etabs 2015

طراحی سازه های بتنی با نرم افزار etabs 2015

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی ساختمان های فولادی

تکنولوژی ساختمان های بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و اجرای بتن

مدیریت تولید و اجرای بتن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب بتن های الیافی 1

بتن های الیافی 1

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نظارت و اجرای ساختمان های بتن آرمه

نظارت و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان