منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بتنی

کتاب طراحی سازه های بتن آرمه (دوره دوجلدی)

طراحی سازه های بتن آرمه (دوره دوجلدی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

ناشر: انتشارات پژوهشی دیبای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب فیلم آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های یبتنی

فیلم آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتنی( تحلیل دستی)

ناشر: موسسه آموزشی و مهندسی 808
نویسنده:

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 نسخه فارسی

آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 نسخه فارسی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 (نسخه فارسی-انگلیسی) جلد 1و2

آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 (نسخه فارسی-انگلیسی) جلد 1و2

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای بتن ریزی در هوای سرد

راهنمای بتن ریزی در هوای سرد

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بتن مواد مضاف(فن آوری و کاربرد) جلد اول

بتن مواد مضاف(فن آوری و کاربرد) جلد اول

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب خوردگی آرماتورها در بتن

خوردگی آرماتورها در بتن

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs2016

طراحی سازه های بتنی در etabs2016

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی طرح لرزه ای سازه های بتنی aci 318-14

مرجع کاربردی طرح لرزه ای سازه های بتنی ACI 318-14

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته

تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتن مسلح (جلد اول)

طراحی سازه های بتن مسلح (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی نگهدارنده مایعات آبی

طراحی سازه های بتنی نگهدارنده مایعات آبی

ناشر: انتشارات شهر آب
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب دستنامه اجرای بتن

دستنامه اجرای بتن

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان