منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بتنی

کتاب طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه

طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طراحی به روش خطوط تسلیم در دال های بتنی

اصول و مبانی طراحی به روش خطوط تسلیم در دال های بتنی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مهار در بتن

مهار در بتن

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۹۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۳,۰۰۰ تومان

کتاب الزامات ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن

الزامات ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب الزامات ارزیابی مهارهای چسبی کاشتنی در بتن

الزامات ارزیابی مهارهای چسبی کاشتنی در بتن

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اعضای سازه های بتنی به روش مدل خرپایی

طراحی اعضای سازه های بتنی به روش مدل خرپایی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی گام به گام سازه های بتنی

طراحی گام به گام سازه های بتنی جلد اول

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتن آرمه (دوره دوجلدی)

طراحی سازه های بتن آرمه (دوره دوجلدی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

ناشر: انتشارات پژوهشی دیبای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب فیلم آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های یبتنی

فیلم آموزش تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های بتنی( تحلیل دستی)

ناشر: موسسه آموزشی و مهندسی 808
نویسنده:

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 نسخه فارسی

آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 نسخه فارسی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۹۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۸,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 (نسخه فارسی-انگلیسی) جلد 1و2

آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 (نسخه فارسی-انگلیسی) جلد 1و2

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای بتن ریزی در هوای سرد

راهنمای بتن ریزی در هوای سرد

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب بتن مواد مضاف(فن آوری و کاربرد) جلد اول

بتن مواد مضاف(فن آوری و کاربرد) جلد اول

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان