منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بتنی

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 نسخه فارسی

آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 نسخه فارسی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۶۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 (نسخه فارسی-انگلیسی) جلد 1و2

آیین نامه طراحی سازه های بتنی و تفسیر ACI 318M-14 (نسخه فارسی-انگلیسی) جلد 1و2

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای بتن ریزی در هوای سرد

راهنمای بتن ریزی در هوای سرد

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب بتن مواد مضاف(فن آوری و کاربرد) جلد اول

بتن مواد مضاف(فن آوری و کاربرد) جلد اول

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب خوردگی آرماتورها در بتن

خوردگی آرماتورها در بتن

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی در etabs2016

طراحی سازه های بتنی در etabs2016

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی طرح لرزه ای سازه های بتنی aci 318-14

مرجع کاربردی طرح لرزه ای سازه های بتنی ACI 318-14

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته

تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتن مسلح (جلد اول)

طراحی سازه های بتن مسلح (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی نگهدارنده مایعات آبی

طراحی سازه های بتنی نگهدارنده مایعات آبی

ناشر: انتشارات شهر آب
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب دستنامه اجرای بتن

دستنامه اجرای بتن

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب اصول نظارت در سازه های بتنی مسلح

اصول نظارت در سازه های بتنی مسلح

ناشر: انتشارات دانشگاه ارومیه
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب بازرسی,تعمیر و نگهداری سازه های بتنی(به روش نوین RBI)

بازرسی,تعمیر و نگهداری سازه های بتنی(به روش نوین RBI)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار TEKLA STRUCTURES 2016

آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار TEKLA STRUCTURES 2016

ناشر: انتشارات عمارت
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان