منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » سازه های بتنی

کتاب بتن خود متراکم(scc)

بتن خود متراکم(scc)

ناشر: نشر روشنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی عالی بتن

تکنولوژی عالی بتن

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۵۰۰ تومان

کتاب سازه های بتن آرمه

سازه های بتن آرمه

ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی پیش ساخته

طراحی سازه های بتنی پیش ساخته

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی لرزه ای دیافراگم ساختمان های بتن مسلح

طراحی لرزه ای دیافراگم ساختمان های بتن مسلح

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2016

طراحی سازه های فولادی و بتنی در ETABS 2016

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی طرح ونصب سنگفرش های بتنی

اصول و مبانی طرح ونصب سنگفرش های بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب بتن پایدار

بتن پایدار

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های بتنی با نرم افزار etabs 2015

طراحی سازه های بتنی با نرم افزار etabs 2015

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی ساختمان های فولادی

تکنولوژی ساختمان های بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت تولید و اجرای بتن

مدیریت تولید و اجرای بتن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب بتن های الیافی 1

بتن های الیافی 1

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نظارت و اجرای ساختمان های بتن آرمه

نظارت و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب نکات اجرایی سازه های بتنی و فولادی

نکات اجرایی سازه های بتنی و فولادی

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان