منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » اقتصاد » توسعه اقتصادی

کتاب نگرش های جدید در توسعه اقتصادی(رویکرد کارگزاری انسانی)

نگرش های جدید در توسعه اقتصادی(رویکرد کارگزاری انسانی)

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان