منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » ریاضی » جبر خطی

کتاب نخستین درس جبر مجرد

نخستین درس جبر مجرد

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر نظریه کد گذاری

درآمدی بر نظریه کد گذاری

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب جبر خطی پیشرفته

جبر خطی پیشرفته

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان