منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » مهندسی برق » مدارهای الکتریکی

کتاب مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی

مدارهای الکتریکی مبانی نظری و مفاهیم کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش نرم افزار MAXWELL

آموزش نرم افزار MAXWELL

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان