منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک » مکانیک خاک

کتاب اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک

اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب تزریق سنگ و خاک

تزریق سنگ و خاک

ناشر: انتشارات ایماد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان