منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » تحلیل سازه ها

کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها

تحلیل ماتریسی سازه ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل لرزه ای سازه ها

تحلیل لرزه ای سازه ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازه ها (روش های تحلیل سازه های نا معین)

تحلیل سازه ها (روش های تحلیل سازه های نا معین)

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی سازه ها در ETABS 2015

مجموعه فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی سازه ها در ETABS 2015

ناشر: موسسه آموزشی و مهندسی 808
نویسنده:

قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب قابلیت اعتماد سازه ها - تحلیل و پیش بینی

قابلیت اعتماد سازه ها - تحلیل و پیش بینی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها

تحلیل ماتریسی سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب روش های اجرایی ساختمان سازی - از سنتی تا پیشرفته

روش های اجرایی ساختمان سازی - از سنتی تا پیشرفته

ناشر: انتشارات جهان جام جم
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان

کتاب سیستم های سازه

سیستم های سازه

ناشر: انتشارات کارنگ
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل غیر خطی سازه ها

تحلیل غیر خطی سازه ها

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب (Structural Analysis (8th Edition

(Structural Analysis (8th Edition

ناشر: Pearson
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازه ها

تحلیل سازه ها

ناشر: انتشارات نیوشا نگار
نویسنده:

قیمت: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز ماتریسی سازه ها

آنالیز ماتریسی سازه ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان