منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » تحلیل سازه ها

کتاب طراحی فونداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی

طراحی فونداسیون و سازه تجهیزات و تاسیسات نفتی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازه ها جلد اول

تحلیل سازه ها جلد اول

ناشر: عمران پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۵,۲۰۰ تومان

کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها

تحلیل ماتریسی سازه ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب تحلیل لرزه ای سازه ها

تحلیل لرزه ای سازه ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل سازه ها (روش های تحلیل سازه های نا معین)

تحلیل سازه ها (روش های تحلیل سازه های نا معین)

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مجموعه فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی سازه ها در ETABS 2015

مجموعه فیلم آموزشی تحلیل غیر خطی سازه ها در ETABS 2015

ناشر: موسسه آموزشی و مهندسی 808
نویسنده:

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تحلیل سازه ها

تحلیل سازه ها جلد دوم

ناشر: عمران پایه
نویسنده:

قیمت : ۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۴,۶۰۰ تومان

کتاب مدل سازی برای طراحی سازه ها

مدل سازی برای طراحی سازه ها

ناشر: انتشارات فرهمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench

طراحی شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۵۰ تومان

کتاب قابلیت اعتماد سازه ها - تحلیل و پیش بینی

قابلیت اعتماد سازه ها - تحلیل و پیش بینی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب تحلیل ماتریسی سازه ها

تحلیل ماتریسی سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب روش های اجرایی ساختمان سازی - از سنتی تا پیشرفته

روش های اجرایی ساختمان سازی - از سنتی تا پیشرفته

ناشر: انتشارات جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۵۲۰ تومان

کتاب سیستم های سازه

سیستم های سازه

ناشر: انتشارات کارنگ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل غیر خطی سازه ها

تحلیل غیر خطی سازه ها

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب (Structural Analysis (8th Edition

(Structural Analysis (8th Edition

ناشر: Pearson
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان