منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » علوم تربیتی

کتاب مدیریت آموزش سازمانی

مدیریت آموزش سازمانی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مددکاری اجتماعی مدرسه (مهارت ها و مداخلاتی برای عملکرد مؤثر)

مددکاری اجتماعی مدرسه (مهارت ها و مداخلاتی برای عملکرد مؤثر)

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای عملی تدریس در کلاس های درس بزرگ و پرجمعیت

راهنمای عملی تدریس در کلاس های درس بزرگ و پرجمعیت

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تدریس به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری و دیگر اختلالات

تدریس به دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری و دیگر اختلالات

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای عملی درمان اختلال افسردگی بر اساس اصول شناختی رفتاری

راهنمای عملی درمان اختلال افسردگی بر اساس اصول شناختی رفتاری

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب چند فرهنگی در نظام های آموزشی(با رویکرد تطبیقی)

چند فرهنگی در نظام های آموزشی(با رویکرد تطبیقی)

ناشر: انتشارات آوای نور
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان