منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » آزمایش های غیر مخرب

کتاب آزمون های غیر مخرب کاربردی

آزمون های غیر مخرب کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون های غیر مخرب (روش فراصوتی)

آزمون های غیر مخرب (روش فراصوتی)

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد

آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون غیر مخرب روش مایعات نافذ

آزمون غیر مخرب روش مایعات نافذ

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب آزمون غیر مخرب روش ذرات مغناطیسی

آزمون غیر مخرب روش ذرات مغناطیسی

ناشر: انتشارات آترا
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب آزمونهای غیر مخرب

آزمونهای غیر مخرب

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب برسی های غیر مخرب

برسی های غیر مخرب

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی اصفهان)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و کاربرد تستهای غیر مخرب (NDT) در جوشکاری و...

اصول و کاربرد تستهای غیر مخرب (NDT) در جوشکاری و...

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان