منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » شبکه های اجتماعی

کتاب تحلیل شبکه اجتماعی

تحلیل شبکه اجتماعی

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شبکه های اجتماعی، آنالیز و ارزش ها

شبکه های اجتماعی، آنالیز و ارزش ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان