منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی کامپیوتر » نرم افزارها » CATIA

کتاب راهنمای کاربردی CATIA

راهنمای کاربردی CATIA

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب خود آموز طراحی مکانیکی با CATIA V5

خود آموز طراحی مکانیکی با CATIA V5

ناشر: آفرنگ
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۳۰۰ تومان