منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » نرم افزارها » COMSOL

کتاب طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با COMSOL

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی مواد با COMSOL

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۵۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۷۵۰ تومان

کتاب طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق و فیزیک با COMSOL

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق و فیزیک با COMSOL

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۷۵۰ تومان

کتاب پدیده های انتقال و بهینه سازی با نرم افزار COMSOL

پدیده های انتقال و بهینه سازی با نرم افزار COMSOL

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدل سازی مهندسی با comsol

مدل سازی مهندسی با comsol

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی عمران با COMSOL

طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی عمران با COMSOL

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۴۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۷۵۰ تومان