منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مصالح ساختمانی

کتاب مصالح نوین در ساختمان

مصالح نوین در ساختمان

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح - مکانیک مواد ویراست 8

مقاومت مصالح - مکانیک مواد ویراست 8

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب شناخت مصالح ساختمانی

شناخت مصالح ساختمانی

ناشر: آینده دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص و دوام و توسعه پایدار

مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص و دوام و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مصالح شناسی نوین و روش های اجرای آن در ساختمان

مصالح شناسی نوین و روش های اجرای آن در ساختمان

ناشر: انتشارات جمال هنر
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه مصالح ساختمانی و مکانیک خاک

آزمایشگاه مصالح ساختمانی و مکانیک خاک

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان

کتاب ساختمان های مصالح بنایی از ضوابط تا کاربرد

ساختمان های مصالح بنایی از ضوابط تا کاربرد

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مصالح ساختمانی - ویژه دانشجویان معماری و عمران

مصالح ساختمانی - ویژه دانشجویان معماری و عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان - ویژه مهندسان عمران و معماری

محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان - ویژه مهندسان عمران و معماری

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی

مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب اجزای ساختمان و کارگاه

اجزای ساختمان و کارگاه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاهش مصرف انرژی در ساختمان

کاهش مصرف انرژی در ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی

آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان