منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مصالح ساختمانی

کتاب مصالح نوین در ساختمان

مصالح نوین در ساختمان

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح - مکانیک مواد ویراست 8

مقاومت مصالح - مکانیک مواد ویراست 8

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص و دوام و توسعه پایدار

مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص و دوام و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مصالح ساختمانی - ویژه دانشجویان معماری و عمران

مصالح ساختمانی - ویژه دانشجویان معماری و عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اجزای ساختمان و کارگاه

اجزای ساختمان و کارگاه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاهش مصرف انرژی در ساختمان

کاهش مصرف انرژی در ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی

آشنایی با مصالح و فرآورده های ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان