منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مصالح ساختمانی

کتاب شناخت مواد و مصالح ساختمانی

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مصالح ساختمانی برای معماران

مصالح ساختمانی برای معماران

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب مصالح نوین در ساختمان

مصالح نوین در ساختمان

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقاومت مصالح - مکانیک مواد ویراست 8

مقاومت مصالح - مکانیک مواد ویراست 8

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب شناخت مصالح ساختمانی

شناخت مصالح ساختمانی

ناشر: آینده دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص و دوام و توسعه پایدار

مواد جایگزین سیمان (پوزولان ها) خواص و دوام و توسعه پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مصالح شناسی نوین و روش های اجرای آن در ساختمان

مصالح شناسی نوین و روش های اجرای آن در ساختمان

ناشر: انتشارات جمال هنر
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه مصالح ساختمانی و مکانیک خاک

آزمایشگاه مصالح ساختمانی و مکانیک خاک

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۶۲۰ تومان

کتاب ساختمان های مصالح بنایی از ضوابط تا کاربرد

ساختمان های مصالح بنایی از ضوابط تا کاربرد

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مصالح ساختمانی - ویژه دانشجویان معماری و عمران

مصالح ساختمانی - ویژه دانشجویان معماری و عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب هندبوک سیمان های جدید و خاص

هندبوک سیمان های جدید و خاص

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان - ویژه مهندسان عمران و معماری

محاسبات سرانگشتی و سریع ساختمان - ویژه مهندسان عمران و معماری(1)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی

مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مصالح و ساختمان

مصالح و ساختمان

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان