منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » تصمیم گیری

کتاب تحلیل تصمیم گیری چند معیاره

تحلیل تصمیم گیری چند معیاره

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان