منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مقاوم سازی لرزه ای

کتاب پانل های پیش یاخته سه بعدی (فناوری و کاربرد)

پانل های پیش ساخته سه بعدی (فناوری و کاربرد)

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت: ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی لرزه ای سازه ها براساس تغییرمکان

طراحی لرزه ای سازه ها براساس تغییرمکان

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز داده های لرزه ای جلد اول

آنالیز داده های لرزه ای جلد اول

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت وگاز

طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت وگاز

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح

تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بلند مرتبه با سیستم سازه لوله ای

ساختمان های بلند مرتبه با سیستم سازه لوله ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی لرزه ای سازه ها

مبانی طراحی لرزه ای سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال)

سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب عملکرد لرزه ای ساختمان های پانلی سه بعدی

عملکرد لرزه ای ساختمان های پانلی سه بعدی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۴۰۰ تومان

کتاب مهاربندهای واگرا

مهاربندهای واگرا

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان