منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مقاوم سازی لرزه ای

کتاب فیلم آموزش اصول محاسبات بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی سازه ها( شامل 15 ساعت فیلم آموزشی)

فیلم آموزش اصول محاسبات بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی سازه ها( شامل 15 ساعت فیلم آموزشی)

ناشر: موسسه آموزشی و مهندسی 808
نویسنده:

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب پانل های پیش یاخته سه بعدی (فناوری و کاربرد)

پانل های پیش ساخته سه بعدی (فناوری و کاربرد)

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

طراحی سازه های فولادی در برابر زلزله

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقاوم سازی سازه های بتن آرمه به کمک ورق و پروفیل فولادی و کامپوزیت های FRP

مقاوم سازی سازه های بتن آرمه به کمک ورق و پروفیل فولادی و کامپوزیت های FRP

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی لرزه ای سازه ها براساس تغییرمکان

طراحی لرزه ای سازه ها براساس تغییرمکان

ناشر: انتشارات دانشگاهی فرهمند
نویسنده:

قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۵,۰۰۰ تومان

کتاب آنالیز داده های لرزه ای جلد اول

آنالیز داده های لرزه ای جلد اول

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت وگاز

طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت و گاز

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود نشریه شماره 360

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح

تحلیل غیرخطی و طراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ساختمان های بلند مرتبه با سیستم سازه لوله ای

ساختمان های بلند مرتبه با سیستم سازه لوله ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی لرزه ای سازه ها

مبانی طراحی لرزه ای سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب ساخت ونگهداری خانه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

ساخت ونگهداری خانه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اتصالات پیش پذیرفته برای قاب های خمشی فولادی ویژه و متوسط در کاربردی های لرزه ای

اتصالات پیش پذیرفته برای قاب های خمشی فولادی ویژه و متوسط در کاربردی های لرزه ای

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال)

سازه های هوشمند سیستم های نوین برای کنترل پاسخ لرزه ای (کنترل غیر فعال)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب عملکرد لرزه ای ساختمان های پانلی سه بعدی

عملکرد لرزه ای ساختمان های پانلی سه بعدی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۴۶۰ تومان

کتاب مهاربندهای واگرا

مهاربندهای واگرا

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان