منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » کسب و کار

کتاب چگونه تویوتا 1# شد

چگونه تویوتا 1# شد

ناشر: انتشارات اشراقی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب تکنیک های تحلیل کسب و کار

تکنیک های تحلیل کسب و کار

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب چشم انداز رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط دری به تجارت جهانی

چشم انداز رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط دری به تجارت جهانی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب استارت آپ نوپای هفت روزه

استارت آپ نوپای هفت روزه

ناشر: نشر سیوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب استارت آپ 100 دلاری

استارت آپ 100 دلاری

ناشر: انتشارات رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب صفر به یک

صفر به یک

ناشر: نشر در دانش بهمن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب روندهای نوین در عصر دیجیتال

روندهای نوین در عصر دیجیتال

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک برند

مدیریت استراتژیک برند

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت فروش فروشگاهی

مدیریت فروش فروشگاهی

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی  پلتفرمی برای معماری کسب و کار

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی پلتفرمی برای معماری کسب و کار

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب فرایندکاوی (کشف،تطبیق و بهبود فرایندهای کسب و کار)

فرایندکاوی (کشف،تطبیق و بهبود فرایندهای کسب و کار)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ذهن زیبا(تصمیم گیری هوشمندانه در زندگی،کسب و کار و کشورداری)

ذهن زیبا(تصمیم گیری هوشمندانه در زندگی،کسب و کار و کشورداری)

ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب راه اندازی کسب و کار های ارزان

راه اندازی کسب و کار های ارزان

ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان