منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » کسب و کار

کتاب مدیریت فروش فروشگاهی

مدیریت فروش فروشگاهی

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی  پلتفرمی برای معماری کسب و کار

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی پلتفرمی برای معماری کسب و کار

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب فرایندکاوی (کشف،تطبیق و بهبود فرایندهای کسب و کار)

فرایندکاوی (کشف،تطبیق و بهبود فرایندهای کسب و کار)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب ذهن زیبا(تصمیم گیری هوشمندانه در زندگی،کسب و کار و کشورداری)

ذهن زیبا(تصمیم گیری هوشمندانه در زندگی،کسب و کار و کشورداری)

ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب راه اندازی کسب و کار های ارزان

راه اندازی کسب و کار های ارزان

ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آداب معاشرت در کسب و کار

آداب معاشرت در کسب و کار

ناشر: انتشارات آرامیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان