منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی کامپیوتر » مهندسی نرم افزار

کتاب مهندسی نرم افزار (راهیان ارشد)

مهندسی نرم افزار (راهیان ارشد)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی نرم افزار ( کنکور کارشناسی ارشد مهندسی IT)

مهندسی نرم افزار ( کنکور کارشناسی ارشد مهندسی IT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب کاربرد های ICT

کاربرد های ICT

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۸,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۳۰۰ تومان

کتاب نیازمندیهای نرم افزار

نیازمندیهای نرم افزار

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش سریع و عملی برنامه نویسی PLC وHMI با TIA PORTAL

آموزش سریع و عملی برنامه نویسی PLC وHMI با TIA PORTAL

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۶۰۰ تومان

کتاب روش کاربردی تحلیل نیازمندی های نرم افزار

روش کاربردی تحلیل نیازمندی های نرم افزار

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش شناسی علم طراحی برای سیستم های اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار

روش شناسی علم طراحی برای سیستم های اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی نرم افزار (تحلیل سیستم )

مهندسی نرم افزار (تحلیل سیستم )

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی نرم افزار (گروه علمی-کاربردی)

مبانی مهندسی نرم افزار (گروه علمی-کاربردی)

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۰۰ تومان

کتاب مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۳۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع Adobe Premiere Pro CS6 & CC

آموزش جامع Adobe Premiere Pro CS6 & CC

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش و کاربرد نرم افزار DigSILENT

آموزش و کاربرد نرم افزار DigSILENT

ناشر: الیاس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب راهنمای کنترل و ابزار دقیق صنعتی و فرایندی

کتاب راهنمای کنترل و ابزار دقیق صنعتی و فرایندی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان