منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی زلزله

کتاب تحلیل پاسخ زلزله در سطح با نرم افزار eera

تحلیل پاسخ زلزله در سطح با نرم افزار eera

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیر فعال

طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیر فعال

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار  GEO5

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد اول

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی زلزلۀ کاربردی

مبانی مهندسی زلزلۀ کاربردی

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب میراگرهای انرژی زلزله با معرفی میراگرا تسلیمی چند سطحی لوله ای

میراگرهای انرژی زلزله با معرفی میراگرا تسلیمی چند سطحی لوله ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهداری مایع

اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهداری مایع

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزهای

آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزهای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و طراحی شهری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

برنامه ریزی و طراحی شهری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی پایداری سازه ها

مبانی پایداری سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان