منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی زلزله

مبانی زلزله شناسی مهندسی و تحلیل خطر زلزله

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع سوالات مهندسی زلزله

مرجع سوالات مهندسی زلزله

ناشر: نشر عمران سرا
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل پاسخ زلزله در سطح با نرم افزار eera

تحلیل پاسخ زلزله در سطح با نرم افزار eera

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیر فعال

طراحی پیشرفته سازه ها با کمک میراگرهای غیر فعال

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد دوم

ناشر: انتشارات میلان افزار
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار  GEO5

تحلیل مسائل ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار GEO5 جلد اول

ناشر: انتشارات سنجش و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی مهندسی زلزلۀ کاربردی

مبانی مهندسی زلزلۀ کاربردی

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب میراگرهای انرژی زلزله با معرفی میراگرا تسلیمی چند سطحی لوله ای

میراگرهای انرژی زلزله با معرفی میراگرا تسلیمی چند سطحی لوله ای

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهداری مایع

اثر زلزله بر مخازن فولادی نگهداری مایع

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزهای

آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزهای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان