منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی زلزله

کتاب آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزهای

آموزش گام به گام نرم افزارهای ژئوتکنیک لرزهای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

راهنمای تحلیل خطرزلزله درایران

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

حل جامع مسائل مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و طراحی شهری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

برنامه ریزی و طراحی شهری با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ماکرونویسی در ANSYS برپایه APDL

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی پایداری سازه ها

مبانی پایداری سازه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب بارگذاری و اساتاندارد 2800

بارگذاری و اساتاندارد 2800

ناشر: انتشارات علم عمران
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله پیشرفته

مهندسی زلزله پیشرفته

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله - دانشنامه زلزله 2

مهندسی زلزله - دانشنامه زلزله 2

ناشر: بنای دانش
نویسنده:

قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی زلزله کاربردی

مهندسی زلزله کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری سازه ها - اصول و کاربردها

پایداری سازه ها - اصول و کاربردها

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری ارتجاعی

تئوری ارتجاعی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان