منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مدیریت ساخت

کتاب مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,آنالیز,تهیه و دفاع از قیمت جدید)4

مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,آنالیز,تهیه و دفاع از قیمت جدید)4

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات)3

مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات)3

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مدیریت ساخت(تحلیل وبررسی مدیریت کلیم)2

مهندسی مدیریت ساخت(تحلیل وبررسی مدیریت کلیم)2

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت مهندسی ساخت(تحلیل و شرح وظایف مدیران کارگاه در پروژه های عمرانی)1

مدیریت مهندسی ساخت(تحلیل و شرح وظایف مدیران کارگاه در پروژه های عمرانی)1

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان