منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مدیریت ساخت

کتاب مدیریت پروژه ساخت و ساز

مدیریت پروژه ساخت و ساز

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری و مدیریت عملیات تخریب سازه ها

فناوری و مدیریت عملیات تخریب سازه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مدیریت ساخت (تحلیل و شرح مدیریت ایمنی در کارگاه پروژه های عمرانی)

مهندسی مدیریت ساخت (تحلیل و شرح مدیریت ایمنی در کارگاه پروژه های عمرانی)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۹۰۰ تومان

کتاب مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,آنالیز,تهیه و دفاع از قیمت جدید)4

مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,آنالیز,تهیه و دفاع از قیمت جدید)4

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات)3

مهندسی و مدیریت ساخت(شناخت,تهیه و دفاع از لایحه تاخیرات)3

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مدیریت ساخت(تحلیل وبررسی مدیریت کلیم)2

مهندسی مدیریت ساخت(تحلیل وبررسی مدیریت کلیم)2

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت مهندسی ساخت(تحلیل و شرح وظایف مدیران کارگاه در پروژه های عمرانی)1

مدیریت مهندسی ساخت(تحلیل و شرح وظایف مدیران کارگاه در پروژه های عمرانی)1

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت پیشرفته

روش های ساخت پیشرفته

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت

روش های ساخت

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های ساخت

روش های ساخت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان