منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » الاستیسیته و پلاستیسیته

کتاب تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)

تئوری الاستیسیته (کنکور دکتری)

ناشر: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته (تئوری.کاربرد.محاسبات) ویرایش سوم

الاستیسیته (تئوری.کاربرد.محاسبات) ویرایش سوم

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۱,۲۰۰ تومان

الاستیسیته نظری و کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل اساسی تئوری الاستیسیته

حل مسائل اساسی تئوری الاستیسیته

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته و ژئومکانیک

الاستیسیته و ژئومکانیک

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد اول

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی تئوری الاستیسیته

مبانی تئوری الاستیسیته ویرایش پنجم

ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته (نظری، کاربردی، محاسباتی)

الاستیسیته (نظری، کاربردی، محاسباتی)

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۸۰۰ تومان

کتاب مساله ها و نکته ها در الاستیسیته

مساله ها و نکته ها در الاستیسیته

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد دوم

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب پلاستیسیته مهندسی

پلاستیسیته مهندسی

ناشر: انتشارات یا مهدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۰۱۰ تومان