منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » هنری

کتاب تاریخ هنر

تاریخ هنر

ناشر: نشر نی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب معنویت در هنر

معنویت در هنر

ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب هنر آشپزی 1 و 2

هنر آشپزی 1 و 2

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان