منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » هنری

کتاب چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در حوزه هنر

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در حوزه هنر

ناشر: انتشارات هورمزد
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در هنر

روش تحقیق در هنر

ناشر: انتشارات علم استادان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی

نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسلامی

ناشر: انتشارات سوره مهر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب حفاظت،نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی(درمان،مرمت و بازسازی)

حفاظت،نگهداری و مرمت آثار هنری و تاریخی(درمان،مرمت و بازسازی)

ناشر: انتشارات دانشگاه هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تاریخ هنر

تاریخ هنر

ناشر: نشر نی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب معنویت در هنر

معنویت در هنر

ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب هنر آشپزی 1 و 2

هنر آشپزی 1 و 2

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان