منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی » هنری

کتاب معنویت در هنر

معنویت در هنر

ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

مقالاتی درباره زیباشناسی هنر

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان