منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » روانشناسی موفقیت

کتاب چگونه تویوتا 1# شد

چگونه تویوتا 1# شد

ناشر: انتشارات اشراقی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های 97-86 روان شناسی با پاسخ تشریحی

مجموعه سوالات آزمون های 97-86 روان شناسی با پاسخ تشریحی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب اناگرام (شخصیت شناسی) در کار و زندگی

اناگرام (شخصیت شناسی) در کار و زندگی

ناشر: خدمات فرهنگی رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل سریع دیابت

کنترل سریع دیابت

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب استیو جابز (بنیانگذار شرکت اپل)

استیو جابز (بنیانگذار شرکت اپل)

ناشر: صانعی شهمیرزادی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۱۵۰ تومان

کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین

ناشر: انتشارات پیکان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

بیندیشید و ثروتمند شوید

ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب هنر همیشه بر حق بودن: 38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده‌اید

هنر همیشه بر حق بودن: 38 راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده‌اید

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب قدرت خودتلقینی

قدرت خودتلقینی

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب برتری خفیف

برتری خفیف

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب پله پله تا اوج

پله پله تا اوج

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

بیندیشید و ثروتمند شوید

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مغزتان را دوباره سیم‌کشی کنید: به زندگی بهتر بیندیشید

مغزتان را دوباره سیم‌کشی کنید: به زندگی بهتر بیندیشید

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان